Foto album Stookerskoor DenHelder

Optreden op uitnodiging van de Alg. Vereniging van Oud en Actief dienend personeel van de Koningkluke Marine (AVOM) op 8 oktober 2021 in de grote stadshal van de schouwburg in Den Helder.